Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Προσανατολισμού programma epaggelmatikou prosanatolismou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 3 ώρες (κατά προσέγγιση) και ακολουθεί την εξής δομή:

1η συνάντηση: έχει διάρκεια 1-1.5 ώρα, πραγματοποιείται η πρώτη γνωριμία, τίθεται το αίτημα για τη συμβουλευτική διαδικασία, δίνονται οι πρώτες πληροφορίες-ιστορικό του συμβουλευόμενου, δίνεται στον συμβουλευόμενο η δυνατότητα να πληροφορηθεί για τη σύμβουλο, τις υπηρεσίες και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Στη συνέχεια τίθενται οι στόχοι και οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν. Βασικό σκοπό αποτελεί η εδραίωση της εμπιστοσύνης.

 Ακολουθεί η χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γραφείο μας κατά άτομο ή στο δικό σας χώρο. Τα ψυχομετρικά εργαλεία που χορηγούμε επιλέγονται με βάση το αίτημα σας και την καταλληλότητα τους ανά περίπτωση και συνήθως είναι μια επιλογή από τα ακόλουθα:

 

Α) Τεστ ικανοτήτων, τα οποία περιλαμβάνουν 10 υποκατηγορίες, με καθορισμένη χρονική διάρκεια :

1η) Λεκτικής Ικανότητας (7΄)

2η) Αριθμητικής Ικανότητας (5,5΄)

3η) Αντίληψης Χώρου (4,5΄)

4η) Ταχύτητας και Ακρίβειας Αντίληψης (4,5΄)

5η) Παρατηρητικότητας (5΄)

6η) Συνειρμικής Μνήμης ( 4΄)

7η) Ορθογραφίας (12΄)

8η) Μηχανικής Μνήμης (3,5΄)

9η) Μηχανικής Ικανότητας (6,5΄)

10η) Λογικής (5΄)

 

Β) Ερωτηματολόγια επαγγελματικών ενδιαφερόντων, με τα οποία δίνεται η δυνατότητα στον συμβουλευόμενο να διακρίνει με σαφήνεια τα ενδιαφέροντα του, να τα «μετατρέψει» σε επαγγελματικές κατηγορίες, να εντοπίσει τον κυρίαρχο και τους βοηθητικούς επαγγελματικούς του τύπους κι έτσι να οδηγηθεί στη σωστή λήψη επαγγελματικής απόφασης.

 

Γ) Ερωτηματολόγια προσωπικότητας, με τα οποία δίνονται βασικές πληροφορίες σχετικά με σημαντικές πτυχές και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του συμβουλευόμενου ώστε να τα συνταιριάξει με τα επαγγέλματα που τον/την ενδιαφέρουν καθώς και τις απαιτήσεις αυτών των επαγγελμάτων ώστε να επιλέξει τα πιο ενδεδειγμένα.

 

Δ) Ερωτηματολόγια λήψης αποφάσεων, τα οποία προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουμε αποφάσεις καθώς και τα χαρακτηριστικά λήψης επαγγελματικών αποφάσεων.

 

Ε) Ερωτηματολόγια εργασιακών αξιών, με τα οποία διαπιστώνονται τα στοιχεία που είναι σημαντικά στην επαγγελματική ζωή ενός ατόμου και προσδίδουν επαγγελματική ικανοποίηση.

 

2η συνάντηση: έχει διάρκεια 1-1.5 ώρα, γίνεται παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ψυχομετρικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν και τελική λήψη αποφάσεων, σχεδιασμός ατομικού σχεδίου δράσης και εναλλακτικό πλάνο.

Αγ.Γερασίμου 15, Αιγάλεω, 12243

​T: 2105315361 M: 6949986306 ​

E-mail: [email protected]

Skype ID: Zacharenia Karkalakou

linkedin facebook

www.careerkeys.gr

Search