Κώδικας δεοντολογίας

Ακολουθούμε τον κώδικα δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών δια βίου συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, όπως έχει καθοριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Γενικές αρχές- υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας του επαγγέλματος του συμβούλου του επαγγελματικού προσανατολισμού/σταδιοδρομίας.

Πρωταρχικές υποχρεώσεις του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού/σταδιοδρομίας είναι:

 1. Σεβασμός προς το επάγγελμα του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού/σταδιοδρομίας

 2. Ο πολίτης στο κέντρο των υπηρεσιών

 3. Επαγγελματική επάρκεια

 4. Επαγγελματική ανάπτυξη

Ηθικές αρχές- υποχρεώσεις προς τους πελάτες:

 1. Αρχή της αυτονομίας

 2. Αρχή της ισότητας (της μη διάκρισης)

 3. Αρχή της αμεροληψίας

 4. Αρχή της ολιστικής προσέγγισης

 5. Αρχή της διαφάνειας

 6. Αρχή της εμπιστευτικότητας

 7. Αρχή της παραπομπής

 8. Αρχή της έγκυρης πληροφόρησης

Ηθικές υποχρεώσεις ως προς τα εργαλεία, το υλικό εργασίας και την επιστημονική έρευνα

 1. Η υποχρέωση της διατήρησης αρχείου πελατών

 2. Η αρχή της χρήσης κατάλληλων εργαλείων επαγγελματικής αξιολόγησης από εκπαιδευμένους συμβούλους

 3. Η αρχή της εκπαίδευσης σε σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία πληροφόρησης

 4. Η υποχρέωση της διεξαγωγής ερευνών με βάση επιστημονικούς κανόνες

 5. Η υποχρέωση του σεβασμού της πνευματικής ιδιοκτησίας

Αγ.Γερασίμου 15, Αιγάλεω, 12243

​T: 2105315361 M: 6949986306 ​

E-mail: [email protected]

Skype ID: Zacharenia Karkalakou

linkedin facebook

www.careerkeys.gr

Search